Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989), t. 5, Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej - Bibliografia - Wybory 1947

Wybory 1947

Bibliografia

Aktualnie znajdujesz się na: /

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989), t. 5, Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989), t. 5, Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej, red. Arkadiusz Indraszczyk, Mariusz Krzysztofiński, Warszawa–Rzeszów 2014, 424 s.

To już piąty tom serii „Represjewobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989)” – wspólnego przedsięwzięcia MuzeumHistorii Polskiego Ruchu Ludowego oraz rzeszowskiego oddziału Instytutu PamięciNarodowej. Niniejsza publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej, jakaodbyła się w Rzeszowie w dniach 1–3 grudnia 2010 r. i jest poświęcona losomżołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” poII wojnie światowej.

Załączniki do strony