PPR w województwie olsztyńskim podczas kampanii 1946 i 1947 r. - Aktualności - Wybory 1947

Wybory 1947

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na: /

PPR w województwie olsztyńskim podczas kampanii 1946 i 1947 r.

Zachęcamy do lektury książki Dominika Krysiaka pt. "Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948. Struktury - kadry - działalność" (Olsztyn-Białystok-Warszawa 2017). W jednym z rozdziałów autor monografii omówił udział i rolę PPR w dwóch największych kampaniach politycznych powojnnej Polski - referendum z 30 czerwca 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/45366,Polska-Partia-Robotnicza-w-wojewodztwie-olsztynskim-w-latach-19451948-Struktury-.html