Publikacje cyfrowe - Wybory 1947

Wybory 1947

Publikacje cyfrowe

Aktualnie znajdujesz się na: /

Publikacje cyfrowe

 1. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 2/2001 (http://www.pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10087,nr-22001.html ), zawiera artykuły:
  1. Sosnowski M., Postępowania sądowe w sprawie zbrodni popełnionych w latach 19441956 na członkach i sympatykach PSL, s. 24–25;
  2. Zblewski Z., Walka komunistów z PSL w latach 1945–1947, s. 26–29;
  3. Bereza T., Zabójstwa działaczy PSL w latach 1945–1947, s. 30–33.
 2. Broński Z., „Uskok”, Pamiętnik, pod red. S. Poleszaka (seria „Relacje i wspomnienia”, t. 8).
  http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/11120,Zdzislaw-Bronski-Uskok-Pamietnik.html
 3. Grosicka M., Walka o demokrację. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 10-11/2009.
  https://ipn.gov.pl/download/1/18295/1-21033.pdf
 4. Korkuć M., Wybory 1947 – mit założycielski komunizmu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1-2/2007.
  http://www.pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10143,nr-1-22007.html
 5. Kowalski W., Demokracja na sowiecką modłę – wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku  https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/polityka-historyczna/teksty-o-historii/38410,Demokracja-na-sowiecka-modle-wybory-do-Sejmu-z-19-stycznia-1947-roku.html
 6. Polska pod reżimem komunistycznym. Sprawozdanie z sytuacji w kraju (1944–1949), wstęp i oprac. J. Mysiakowska-Muszyńska, W.J. Muszyński, Warszawa 2015.
  http://www.pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16032,Polska-pod-rezimem-komunistycznym-Sprawozdanie-z-sytuacji-w-kraju-19441949-publi.htm
 7. Siedziako M., Głosowanie w cieniu represji, „Pamięć.pl”, nr 6(51)/2016.
  http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/16162,GLOSOWANIE-W-CIENIU-REPRESJI.html?search=251988575
 8. Siedziako M., Polacy głosują, PPR decyduje, „Pamięć.pl”, nr 1(10)/2013.
  http://pamiec.pl/ftp/pamiecpl/pamiec_11_caly.pdf
 9. Szpytma M., Krew na zielonym sztandarze, [w:] Zbrodnie i terror komunizmu, dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 7 listopada 2010.
  http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/dodatki-historyczne-do/9824,Zbrodnie-i-terror-komunizmu.html
 10. Szpytma M., Ludowcy skazani na milczenie, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 3/2011.
  http://www.pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10177,nr-32011.html
 11. Władza ludowa i „reakcyjne bandy”, dodatek IPN do „Naszego Dziennika”, nr 1/2010.
  http://pamiec.pl/download/49/27731/IPN012010OK.pdf
 12. Żuławski Z., Ujrzałem zorganizowaną przemoc…, [w:] Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL, nr 1: 1944–1947. Gehenna AK i sfałszowane wybory, dodatek historyczny IPN do „Rzeczpospolitej”, 13 listopada 2007.
  http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/dodatki-historyczne-do/9682,Najnowsza-Historia-Polakow-Oblicza-PRL-nr-1-19441947-Gehenna-AK-i-sfalszowane-wy.html